TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ TỔ CHỨC    Website Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Đồng Tháp đang được xây dựng, phát triển và chạy thử nghiệm mong sự góp ý của cá nhân, đơn vị. Mọi chi tiết xin gửi vào mục liên hệ Chân thành cảm ơn !.
 
PHÁT TRIỂN SINH VẬT

QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1332/STNMT-VP về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhân thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH 65/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 07 tháng 8 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin công bố thông tin sai sự thật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 12 tháng 5 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ SỐ 08/2014/TT-BKHĐT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN

Ngày 06 tháng 6 năm 2014,  Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN về việc hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Trang hiện hành
  TỔNG QUAN
  HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN
  PHÁT TRIỂN SINH VẬT
  NGHIÊN CƯU KHOA HỌC
  DU LỊCH SINH THÁI
  ĐỀ TÀI DỰ ÁN
  THÔNG BÁO

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT
Cơ quan chủ quản: Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật
Trưởng Ban Biên tập: Giám đốc . . . . . . tỉnh Đồng Tháp  Design 8/2016
Trụ sở : huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại : 0673., Fax: 0673.,  Email : @dongthap.gov.vn 
© Ghi rõ nguồn Khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
    Lượt truy cập : 48806  Online :  5